Jakie są Ewangelie w Biblii? Historia i podsumowanie

Dodaj do ulubionych Zapisywanie w ulubionych Dodaj do ulubionych

Kanoniczne Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana to pierwsze cztery księgi Nowego Testamentu. Księgi Mateusza, Marka i Łukasza są uważane za Ewangelie synoptyczne ze względu na ich podobieństwa. Ewangelie kanoniczne i synoptyczne zostaną omówione w dalszej części lekcji. Ewangelia pochodzi od staroangielskiego „zaklęcia boga”, które oznacza dobrą nowinę lub dobrą nowinę. God-spell to angielskie tłumaczenie greckiego słowa euangelion, które oznacza „dobre przesłanie”. szczegóły – kliknij

Ewangelie kanoniczne

Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana nazywane są Ewangeliami kanonicznymi, ponieważ są zawarte w oficjalnym chrześcijańskim kanonie Nowego Testamentu, autorytatywnej liście Kościoła dotyczącej tego, co Kościół uważa za pisma natchnione przez Boga. Ewangelie kanoniczne to jednak tylko cztery z setek ewangelii i innych pism o życiu, naukach i boskości Jezusa z Nazaretu, z których wiele odkryto dopiero w XX wieku.

W pierwszym i drugim wieku istniały ewangelie, które głosiły:

Że Jezus był zarówno boski, jak i ludzki.

Że Jezus był całkowicie boski iw ogóle nie ludzki.

Że Jezus był w pełni człowiekiem, a nie boskim.

Że śmierć Jezusa nie była zastępczą ofiarą za grzech.

Że Jezus umarł za nasze grzechy.

Żadne pisma nie zostały uznane za ostateczne lub autorytatywne.

W 367 roku n.e., w liście pisanym do kościołów pod jego zwierzchnictwem, Atanazy, biskup Aleksandrii, nakreślił księgi zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, które uważał za kanoniczne. Lista jest identyczna z obecnym kanonem chrześcijańskim. W swoim liście Atanazy pisał o księgach kanonicznych:

”Są to źródła zbawienia, aby ci, którzy są spragnieni, mogli być usatysfakcjonowani zawartymi w nich żywymi słowami. Tylko w nich głoszona jest doktryna pobożności. Niech nikt do tego nie dodaje, ani nie odejmuje od nich powinności.

Przez kilka stuleci po egzekucji Jezusa różne sekty chrześcijańskie rywalizowały o to, co oznaczało życie i śmierć Jezusa oraz o to, jak będą oddawać cześć. Kanonicznego określenia, jakie księgi zostały natchnione, dokonali zwycięzcy tej walki. Zwycięzcy ci zidentyfikowali te pisma, których nie ma w kanonie, jako apochryfy.

Kto napisał cztery Ewangelie?

Kto napisał cztery ewangelie? Kościół tradycyjnie przypisywał autorstwo Ewangelii:

Mateusza do poborcy podatkowego uczniów.

Mark do towarzysza Pawła lub być może do syna Piotra.

Łukasza do współpracownika Pawła.

Jana do ukochanego z uczniów.

Badacz Nowego Testamentu Bart Ehrman opisał trudność w ustaleniu autorstwa Ewangelii. Nie istnieją żadne oryginalne teksty Ewangelii, a te oryginały zaginęły przez większą część historii Kościoła chrześcijańskiego.

Nie tylko nie mamy oryginałów, nie mamy też pierwszych kopii oryginałów. Nie mamy nawet kopii kopii oryginałów… To, co mamy, to kopie wykonane później – znacznie później. przykładami, są to kopie wykonane wiele wieków później. I wszystkie te kopie różnią się od siebie w wielu tysiącach miejsc.

Niemal jednogłośnie badacze Nowego Testamentu zgadzają się, że cztery kanoniczne Ewangelie zostały napisane anonimowo. Ewangelie zostały napisane kilkadziesiąt lat po śmierci Jezusa. Niektórzy uczeni uznają panowanie cesarza Nerona i prześladowania chrześcijan w Rzymie za jedną z bezpośrednich przyczyn powstania Ewangelii.

Marek był pierwszą spisaną Ewangelią. Badacz Nowego Testamentu Burton Mack nazwał Marka „dorobkiem literackim o niezrównanym znaczeniu historycznym”. Ewangelia Marka jest pierwszą opowieścią o życiu Jezusa. Większość uczonych zgadza się, że Marek został napisany jakiś czas po 70 roku n.e.

Ewangelie Mateusza i Łukasza zostały napisane według Marka. Obie te Ewangelie zawierają fragmenty zaczerpnięte dosłownie z Ewangelii Marka. Zawierają również fragmenty, które są praktycznie identyczne, ale nie są zawarte w Ewangelii Marka. Bibliści zidentyfikowali te fragmenty jako „Q” od niemieckiego słowa oznaczającego źródło „Quelle”. Mateusza i Łukasza pisali w latach 85-90 n.e.

Ewangelia Jana jest wyjątkowa. W Ewangeliach synoptycznych Jezus przemawia w przypowieściach, często niejasnych w swoim znaczeniu. Sam Jezus nie deklaruje swojej boskości. W Ewangelii Jana Jezus mówi w długich monologach i oświadcza, że ​​jest „Drogą, Prawdą i Życiem” i nazywa siebie Synem Bożym. Ewangelia Jana została napisana po pozostałych trzech ewangeliach kanonicznych, być może dopiero w 110 roku n.e.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY